• info.trathico@gmail.com
  • 0946 04 6869
  • / (thứ 2 - 7) từ 8h-17h
EnglishVietnamese

Liên hệ

Chúng tôi

Gửi liên hệ

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: No 02, Road Phan Lang 5, An Khe Ward, Thanh Khe Dist, Da Nang City

  • Email: tranthinh.tte@gmail.com

  • Điện thoại: 0946 04 6869

  • Website: xaynhadn.com, trathico.com

  • Hotline: 0946 04 6869